#

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Öğretmenlik Uygulaması: Doç. Dr. Yaşar KOP

Okul Deneyimi: Doç. Dr. Yaşar KOP

Topluma Hizmet Uygulamaları: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÖMEN

Bologna ve AKTS : Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÖMEN

Erasmus: Doç. Dr. Özgür AKTAŞ

Farabi:Dr. Öğr. Üyesi Hasan ASLAN

Mevlana: Doç. Dr. Mucip DEMİR

İletişim:Dr. Öğr. Üyesi Meral Metin GÖKSU

İntibak: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÖMEN- Dr. Öğr. Üyesi Arzu BOY- Dr. Öğr. Üyesi Adem DAĞAŞAN

Ders Programı: Arş. Gör. Haldun Mete ASLAN

Sınav Programı: Arş. Gör. Haldun Mete ASLAN

Bilişim: Arş. Gör. Haldun Mete ASLAN

3898 kez görüntülendi.