k+ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
#

Dergi Hakkında

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ/KAÜSBED
Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences/KAUJISS
 
Sahibi/Owner
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
In the name Kafkas University Institute of Social Sciences
Doç. Dr. Yaşar KOP
 
Editörler ve Yayın Kurulu/Editoral Board
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN/Tarih Editörü/Atatürk Üniversitesi/Erzurum
Prof. Dr. Ali TİLBE/Batı Dilleri ve Edebiyatları Editörü/Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ
Prof. Dr. Orhan KEMAL TAVUKÇU/Türk Dili ve Edebiyatı Editörü/RTE Üniversitesi/Rize
Prof. Dr. Selahattin BEKKİ/Halk Edebiyatı Editörü/Ahi Evran Üniversitesi/Kırşehir
Prof. Dr. Selçuk URAL/Sosyal ve Beşeri Bilimler Editörü/Kafkas Üniversitesi/Kars
Prof. Dr. Ş. Recai TEKOĞLU/Eskiçağ Dilleri Editörü/9 Eylül Üniversitesi/İzmir
 
Başeditör Head-Editor
Doç. Dr. Akın BİNGÖL
 
Editör Yardımcısı/Vice Editor
Dr. Öğr. Üyesi Ersin DOĞANTEKİN
 
Genel Koordinatör/General Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAGEÇİ
 
İngilizce Redaksiyon/English Redaction
Dr. Öğr. Üyesi Turan ÖZGÜR GÜNGÖR
 
Düzenleme/Design
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAGEÇİ
 
Dizgi ve Baskı/Printed and IBM Typeset
Kafkas Üniversitesi Ofset Tesisleri, Kars
Kafkas University, Kars
 
Yazı İşleri /Sekretariat
Enstitü Sekreteri Nuri BAYRAKÇI
 
Yazışma Adresi/Corresponding Address
Kafkas Üniversitesi Tel : +90 474 225 11 87
Sosyal Bilimler Enstitüsü Fax : +90 474 225 11 87
Müdürlüğü 36100 Kars
e-mail : sbedergi@kafkas.edu.tr sosbil@kafkas.edu.tr
 
Dergi Otomasyon Sistemi http://portal2.kafkas.edu.tr/Edergi/giris.aspx 
© 2018 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
© 2018 Kafkas University Institute of Social Sciences, All rights reserved The viewes expressed in the journal are the responsibility of the individual authors
e-ISSN- 2149-0643
DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANINDA DİZİNLENMEKTEDİR.

 

19789 kez görüntülendi.