#

28. Sayı

 28. SAYI 

Kapak

Jenerik

ARKEOLOJİ

Nursel ASLANTÜRK-Zuhal Yonca ODABAŞ (DOI:10.9775/kausbed.2021.019)/Araştırma

Hititler’de Evlilik ve Evlenme Geleneklerinin Günümüz Anadolusu’na Etkileri/The Effects of Marriage and Marriage Traditions in Hittites on Today’s Anatolia

BİLGİ BELGE YÖNETİMİ

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (DOI:10.9775/kausbed.2021.020)/Araştırma

Bilgi Merkezlerinde Malzeme, Bina ve Kentsel Ölçekte Koruma/Material, Building and Urban Scale Conservation in Information Centers

DİL VE EDEBİYAT

Mehmet BAKİ (DOI:10.9775/kausbed.2021.021)/Araştırma

Günümüz Fransız Öykücülerinden Annie Saumont’un “Le Pont (Köprü)” Adlı Öyküsünde Yapısal Çözümleme/Structural Analysis in the Story of Annie Saumont’s Long Story “Le pont (The Bridge)”, One of the Contemporary French Storytellers

Sevcan IŞIK (DOI:10.9775/kausbed.2021.022)/Araştırma

The Flies: A Story of Transformation from Bad Faith into Consciousness/Sinekler: Kendini Aldatmadan Bilince Giden Bir Dönüşüm Hikayesi

Zeynep ŞENTÜRK (DOI:10.9775/kausbed.2021.023)/Araştırma 

The Replicant with a Human Soul: The Representation of Monomyth in Joseph Campbell’s Blade Runner and Blade Runner 2049/İnsan Ruhuna Sahip Replikant: Joseph Campell’in Blade Runner ve Blade Runner 2049’unda Monomitin Temsili

Halil İbrahim TOPALAK (DOI:10.9775/kausbed.2021.024)/Araştırma

Gâvur Dağı ve Osmaniye Yöresindeki Türkülerde Dağ Kültü/The Mount Cult in the Folk Songs of Gâvur Mount and Osmaniye Area

Pınar DİLEKÇİ VARGÜN (DOI:10.9775/kausbed.2021.025)/Araştırma

Aleksandr Nikolayeviç Radişçev’in “St. Petersburg’dan Moskova’ya Seyahat” Adlı Eserinde Rusya Yansıması/The Reflection of Russia in Aleksandr Nikolayeviç Radişçev’s Work “Travel from St.Petersburg to Moscow”

PSİKOLOJİ

Yusuf ARSLAN (DOI:10.9775/kausbed.2021.026)/Araştırma

Post-Corona Döneminde Müfredat İçin Yeni Konu Önerileri/New Subject Suggestions for the Curriculum in the Post-Corona Period

SANAT TARİHİ

Gülferi AKIN ERTEK-Özgül YILDIRIM GÜNEŞ  (DOI:10.9775/kausbed.2021.027)/Araştırma

Arşiv Belgeleri Işığında Giresun Kapusen Kilisesi’nin İnşa Süreci ve Mimarisi/The Construction Process and Architecture of Giresun Kapusen Church in Consideration of Archival Documents

Aslıhan TURAN  (DOI:10.9775/kausbed.2021.028)/ Araştırma 

Kars Halılarında Görülen Figüratif (Hayvan/İnsan) Motiflerin İncelenmesi/An Analysis of Animal and Human Figures in Kars Carpets 

Nadire Tuba YİĞİTPAŞA  (DOI:10.9775/kausbed.2021.029)/Araştırma

Edirnekapı Şehitliğinde Figürlü Bir Selsebil Örneği/An Example of Figured Selsebil in Edirnekapı Martyrs’ Cemetery 

SOSYOLOJİ

İbrahim AKSAKAL (DOI:10.9775/kausbed.2021.030)/Araştırma

Yerli Sosyolog Baykan Sezer’in Din ve Toplum Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluation on Understanding of Religion and Society of Native Sociologist Baykan Sezer

TARİH

Ercan CENGİZ (DOI:10.9775/kausbed.2021.031)/Araştırma

Hz. Muhammed’in Atları/The Horses of the Prophet Muhammed

Zeki ÇEVİK (DOI:10.9775/kausbed.2021.032)/Araştırma

Demokrat Parti Döneminde Balıkesir İlinde Eğitim ve Sağlık Alanlarındaki Uygulamaların Yerel Basına Yansımaları (1950-960) /Reflections in the Local Press of Practices in Education and Health in Balikesir during the Democrative Party Period (1950-1960) 

Murat ÇİFTÇİ-Yavuz GÜNAŞDI (DOI:10.9775/kausbed.2021.033)/Araştırma

Savaş ve Propaganda İfadeleri Açısından Kars ve Ardahan Bölgesi Urartu Yazıtları ve Değerlendirilmesi/Kars and Ardahan Region Urartian Inscriptions and Their Evaluation in Terms of War and Propaganda Expressions

Ahmet GÖZLÜ (DOI:10.9775/kausbed.2021.034)/ Araştırma

Tunç Çağı (İÖ. 3100-1100) Minos Fresklerinde Dişil Figür Betimleri/Female Figure Descriptions in Bronze Age (3100-1100 BC.) Minoan Fresco

Ahmet İLYAS (DOI:10.9775/kausbed.2021.035) /Araştırma

Erken Cumhuriyet’te Ekonominin Millileştirilme Çabalarına Bir Örnek: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti (1929)/An Example of the Nationalization Effort of the Economy in Early Republican Period: The National Economy and Saving Association (1929)

Nurullah NEHİR (DOI:10.9775/kausbed.2021.036) /Araştırma

Mehmed Ata Bey’in Erzurum Valiliği (1906)/Erzurum Governorship of Mehmed Ata Bey (1906)

Serap YASUBUĞA (DOI:10.9775/kausbed.2021.037) /Araştırma

Son Dönem Osmanlı Toplumunda Eğlence Kültürü Açısından Sünnet Düğünleri/Circumcision Feasts in Terms of Entertainment Culture in the Late Ottoman Society

 

 

1363 kez görüntülendi.