k+ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
#

26. Sayı

 26. SAYI  

Kapak

Jenerik

1. Bahattin ÇELİK-Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK (DOI:10.9775/kausbed.2020.022)/Araştırma

Şanlıurfa Tek Tek Dağları Coğrafyasında Neolitik Dönemden Roma Dönemine Taş Ocakları ve Kaya Mezarları/Quarries and Rock Tombs from the Neolithic to the Roman Period in the Geography of Şanlıurfa Tek Tek Mountains 

2. Mehmet Kayhan MURAT (DOI:10.9775/kausbed.2020.023)/Araştırma

Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Roma İmparatorluk Dönemi Gümüş Sikkesi/A Group of Roman Imperial Silver Coins from the Aydın Archeology Museum 

3. Adem BALKAYA  (DOI:10.9775/kausbed.2020.024)/Araştırma

Otto Rank’ın Kahraman Kalıbı ve Satuk Buğra Han/Otto Rank’s Hero Pattern and Satuq Bughra Khan

4. Ufuk BARMANPEK- Catherine STEELE  (DOI:10.9775/kausbed.2020.025)/Araştırma

Relationship Between Personality Traits and Vocational Interests: A Longitudinal Study/Kişilik Özellikleri ve Mesleki İlgiler Arasındaki İlişki: Boylamsal Bir Çalışma

5. Sümeyra BURAN (DOI:10.9775/kausbed.2020.026)/Araştırma
Death of “the” History: Alternative and Partial (Hi)Stories in Julian Barnes’s A History of the World in 101/2 Chapters and Salman Rushdie’s Midnight’s Children/“Tekil” Tarihin Ölümü: Julian Barnes’ın On Buçuk Bölümde Dünya Tarihi ve Salman Rushdie’nin Geceyarısı Çocukları Romanlarında Alternatif ve Taraflı Er-Tarih/Öyküler
6. Nazire ERBAY (DOI:10.9775/kausbed.2020.027)/Araştırma

Hayalden Mazmuna Klasik Türk Şiirinde ‘Perde’/From Imagination to Metophone ‘Perde’ in Classical Turkish Poetry

7. F. Merve KARAMANOĞLU-M. Malik BANKIR  (DOI:10.9775/kausbed.2020.028)/Araştırma

Lügat-ı Erbaa’da Öğütler/Advice in Lügat-ı Erbaa

8. Dinçer ÖZTÜRK (DOI:10.9775/kausbed.2020.029)/Araştırma

Alâeddin Özdenören’de Gelecek ve İnsan İlişkisi/Future and Human Affairs in Alaeddin Özdenören 

9. Selçuk ŞENTÜRK (DOI:10.9775/kausbed.2020.030)/Araştırma

Heart of Darkness and The Beach of Falesá: Promoting or Subverting Imperialism and Social Darwinism /Heart of Darkness and The Beach of Falesá: Sosyal Darwinizm ve Emperyalizmin Devamı ya da Sonu

10. Özgür CENGİZ-Deniz ULUIŞIK-Fevzi Nuri KARA (DOI:10.9775/kausbed.2020.031)/Araştırma

Çağdaş Sanat Yapıtlarında Fraktal Geometri Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluation of the Effects of Fractal Geometry on Contemporary Artworks

11. Muhammet ARSLAN (DOI:10.9775/kausbed.2020.032)/Araştırma

Kars’ın Ahşap Destekli Köy Camileri/Village Mosques with Wooden Supports of Kars

12. Serdar NERSE (DOI:10.9775/kausbed.2020.033)/Araştırma

Dijital Medya Aktivizmi: Yeni Sınıfsal İlişkilerin İmkan ve Sınırları/Activism in Digital Media: Opportunities and Limitations of New Class Relations 

13. Ercan CENGİZ (DOI:10.9775/kausbed.2020.034)/Araştırma

Timur’un Suriye Seferi/Timur’s Military Expedition to Syria

14. Yavuz GÜNAŞDI-İbrahim ÜNGÖR-Alpaslan CEYLAN (DOI:10.9775/kausbed.2020.035)/Araştırma

2019 Yılı Erzurum - Erzincan İlleri Yüzey Araştırması/2019 Year Erzurum-Erzincan Provinces Surface Research 

15. Tuğba İSMAİLOĞLU KACIR (DOI:10.9775/kausbed.2020.036)/Araştırma

Avusturya’da Osmanlı Tarihçiliğinin Profesyonel Bir Disipline Dönüşüm Süreci/The Transition Period of Ottoman Historiography to a Professional Discipline in Austria

16. Yusuf Ziya KESKİN-Gülsemin AKIN (DOI:10.9775/kausbed.2020.037)/Araştırma
12 Eylül Ara Rejimi Döneminde Türkiye’de Siyasi Gelişmeler (1980-1983)/The Political Developments during the September 12th Interim Regime (1980-1983)
17. M. Moshtagh KHORASANI-Nima ARJMANDI- (DOI:10.9775/kausbed.2020.038)/ Araştırma
Structural Analysis of Handles of Highly Curved Iranian Swords/Çok Kavisli İran Kılıçlarının Kabzalarının Yapısal Analizi
18. Ayşegül KILIÇ (DOI:10.9775/kausbed.2020.039) /Araştırma
Malkoçoğlu Bali Bey ve Mezarı Hakkında/About Malkoçoğlu Bali Beğ and his Tomb
19. Nezahat CEYLAN-Oktay ÖZGÜL-Alpaslan CEYLAN (DOI:10.9775/kausbed.2020.040) /Araştırma
2020 Yılı Erzurum - Erzincan İlleri Yüzey Araştırması/2020 Year Erzurum - Erzincan Provinces Surface Research
20. Gülay SARIÇOBAN (DOI:10.9775/kausbed.2020.041)/Araştırma
Türkiye’de 1945-1950 Döneminde Dış Politika/Turkish Foreign Policy During 1945-1950  
21. Fuat UÇAR (DOI:10.9775/kausbed.2020.042)/Araştırma
TBMM’nin İlk Bütçe Görüşmelerinde Maarif Vekâleti Hakkında Yapılan Tartışmalar/Debates on the Board of Education in the First Budget Discussions of TBMM
22. Aydın ÜNAL-Mehmet Sedat İPAR (DOI:10.9775/kausbed.2020.043)/Araştırma
Destinasyon Pazarlamasının Bir Bileşeni Olarak Sokak Lezzetlerinin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği/Evaluation of Street Flavors as a Compenent of Destination Marketing: The Case of İzmir

 

3017 kez görüntülendi.