k+ Kafkas Üniversitesi
#

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar

 Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

 

·         Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

·         İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

·         İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

·         Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

·         Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, 

1676 kez görüntülendi.