#

Öğrenci Durumu

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Programlara Göre Öğrenci Sayıları

PROGRAMLAR

KIZ

ERKEK

TOPLAM

İşletme Yönetimi - 1 1

Lojistik

29 

 50

79

Özel Güvenlik ve Koruma  13 41 54

Özel Güvenlik ve Koruma  (İ.Ö)

13 

 42

55

İş Sağlığı ve Güvenliği

29

35

Çocuk Gelişimi

54 

 6 60

Çocuk Gelişimi  (İ.Ö.)

49 

 11 60

Turizm Animasyonu

 4

5

Turizm ve Otel İşletmeciliği

 5

7

Yerel Yönetimler

14 

 25

39

Yerel Yönetimler (İ.Ö.)

 14

22

Genel Toplam

189 

 228

417