#

Misyon-Vizyon

 Misyon : Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği Ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenen, gelişime açık, çağdaş, İnsan ve çevreye değer veren, sürekli başarıyı hedefleyen nitelikli eğitim veren ve bunu toplumun hizmetine sunan bir Yüksekokul olmaktır.

Vizyon : Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı laik, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan ve topluma yararlı birey yetiştiren Toplumsal gönencin artmasına katkıda bulunacak; kaliteli ara eleman yetiştirerek, sosyal sorumluluk ilkesinden hareketle Yöremizin ve Ülkemizin  teknolojik, sosyal ve ekonomik alanda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü modern, yaratıcı ve pozitif düşünen; katılımcı üretken ve nitelikli bir gençlik yetiştiren Meslek Yüksekokulu olma.