#

7143 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK MÜRACAAT TARİHLERİ VE KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

              2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile düzenlenen geçici 78 nci maddesinin yürürlük tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde müracaat etmeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılan uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdi.

Ancak; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 1397 sayılı yazılarına istinaden 667 sayılı ve 669 sayılı KHK’ lar  ile üniversitemize kayıtlanan öğrenciler dışında,  üniversitemize yerleşen ve terör suçları haricinde ilişiği kesilen veya üniversitemize yerleştirildiği halde kayıtlanmayan öğrencilerden yukarıda belirtilen süre zarfında hiç müracaatta bulunmamış öğrencilerin 05/07/2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Şahsen  müracaat etmeleri halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesinde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılan uygulama esaslarına bağlı olarak müracaatları değerlendirilecektir.

 

 

UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU DİLEKÇESİ İVE GEREKLİ OLAN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

İLAVE YAZI TIKLAYINIZ

576 kez görüntülendi.