#

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE
YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

Kafkas Üniversitesi ve diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına 20 Temmuz-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

1)-Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile 2014-2015-2016 Yıllarına ait Taban Puanlarını ve 2017 Yılı Yatay Geçiş Kontenjanlarını görmek için aşağıdaki ekte bulunan belgelere bakınız. (Tablo 1, Tablo 2)

2)-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 15/01/2015 tarihli  kararına  ulaşmak için ekteki belgelere bakınız.

3) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname için ekte bulunan belgeye bakınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait

     - ÖSYS Sonuç Belgesi 

      -Yerleştirme sonuç belgesi

      -Puan YGS,LYS sonuç belgesi  internet çıktısı.

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

5)-Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.

6)- Taahhütname

NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 20 Temmuz-15 Ağustos 2017 tarihleri arasındayatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yolu ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 04-08 Eylül 2017 tarihleri arasında;

“İlgili  Fakülte, Yüksekokularında ” yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)- 8 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Ad ve Soyadı yazılacaktır.)

5)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

6)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Kafkas Üniversitesine) gösteren banka dekontu.

7)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ayrıca, 2016-2017 Güz ve Bahar Yarıyılı Öğrenim Ücretinin halen kayıtlı olduğu üniversiteye ödendiğini gösterir belge.

8)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.

NOT -2-  2017-2018 OSYS puanı ile herhangi bir yükseköğretime yerleşen öğrencilerin güz döneminde YATAY GEÇİŞ hakları bulunmamaktadır.

EK-1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 15/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için ;

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ  ESASLARI   tıklayınız.

 

EK-2

Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile 2014-2015-2016 Yıllarına ait Taban Puanlarını ve 2017 Yılı GÜZ Yarıyılı Yatay Geçiş Üniversitemiz Kontenjanlarını görmek için TABLO 1 VE TABLO 2‘yi tıklayınız;

MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI Tablo-1 ( LİSANS) tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI Tablo-2 (ÖNLİSANS) tıklayınız.

 

Ek-3

Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde -1 Uygulama Esaslarına Göre yatay geçiş yapmadığına dair TAAHHÜTNAME için tıklayınız.

 

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan taahhütname doldurularak başvurulan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına başvuru sırasında teslim edilecektir.)

 

900 kez görüntülendi.