#

2016 - 2017 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

Kayıt Yenileme Tarihleri: 06.02.2017- 10.02.2017 

2016-2017 eğitim öğretim yılı BAHAR yarıyılında ders kayıt işleminin gerçekleştirilmesi için; 06.02.2017- 10.02.2017 tarihleri arasında http://obs.kafkas.edu.tr adresinden, kullanıcı adının ve şifresinin yazılarak sisteme giriş yapılması ve aşağıdaki adımlara dikkat edilerek kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir.

ÇOK ÖNEMLİ! Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencilerin sistemden yazdır butonu ile ders kaydının kesinleştiğine dair çıktı almaları ve danışmanlarına onaylatmaları önemlidir. Herhangi bir ders kayıt sorununda bu çıktıyı ibraz edemedikleri takdirde sistemdeki kayıtlar dikkate alınacaktır.

Sisteme giriş- Öğrenim ücreti/ katkı payı görüntüleme

1)      Sisteme giriş: Sisteme kullanıcı adı ve şifre yazılarak giriş yapılır. Şifresini unutan öğrenciler obs.kafkas.edu.tr adresinden “şifremi hatırlamıyorum” linkindeki bilgileri doldurarak, şifresinin e-posta adresine gönderilmesini sağlayabilir. Ancak bu adımda da şifresine ulaşamayan öğrenciler Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosundan şifrelerini sıfırlatıp, ilk şifre oluşturmadan tekrar şifrelerini alabilir.

Öğrenci Web (Öğrenci) modülünden Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri başlığından Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri ekranı açılır.

2)      Öğrenim ücreti/ katkı payı görüntüleme: 2016-2017 Öğretim yılında Üniversitemize normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden (Örgün Öğretim) öğrenciler ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir. Bu öğrenciler dışındakiler yatırılması gereken öğrenim ücreti/ katkı payına dair uyarı alacaklardır. Öğrenciler, öğrenim ücreti/ katkı payını ZİRAAT BANKASI’NIN  tüm şubelerinden öğrenci numaraları ile ONLİNE olarak yatırabileceklerdir.

 

Harç yatıracak olan ikinci öğretim, yabancı uyruklu ve öğrenim süresini aşan örgün öğretim öğrencilerinin kayıt süresince yatırdıkları ücretler bilgi sistemine aynı anda yansıtılacak ve ders kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

3)      Öğrenci bilgilendirme ekranı: Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri ekranında Sınıf-Yarıyıl, GANO  ve Alınabilecek Azami ULUSAL ve ECTS Kredisi belirtilir. Ders seçimlerinde sistem bu kriterlere göre çalışmaktadır.

Kayıt Yenileme İşlemlerinde Sistem tarafından baz alınan hususlar:

Ø  Ders seçiminde derslerin ULUSAL kredileri dikkate alınır.

Ø  Düzenli öğrenciler (ders tekrarı olmayan)için alınacak derslerin ulusal kredileri kendi döneminde okutulacak olan kredi toplamını, AKTS kredileri toplamı ise   30’ dur.

Ø  Düzensiz öğrenciler (alt dönemlerden başarısız dersi olan)  için alınacak derslerin ulusal kredi toplamı  önceki yarıyıllardan devamsız olduğu dersler ile birlikte en fazla toplam 40 ders saatidir.

Ø  GANO’su en az 3,00 olan ve herhangi bir dersten FF  VE FD harf notu  olmayan öğrenciler ULUSAL kredileri toplamı önkoşullu dersler hariç  40 ders saatini geçmemek şartı ile üst dönemlerden de ders alabilirler.

Ø  Zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler yabancı dille okutulan derslere kayıt yapamayacaklardır.

Ø  Kayıt yenileme işlemleri esnasında, öğrencilerin öncelikle varsa alt sınıflardan başarısız oldukları ve alt sınıflardan sorumlu olup hiç almadıkları dersler ile öğrencisi oldukları öğretim programının bulunduğu sınıfa ait zorunlu ve seçmeli derslere kaydolmaları gerekir. Ön koşullu bir derse kaydolmak için o dersin ön koşulu olan ders ya da derslerden başarılı olmak gerekir.

Ø  Öğrencinin derslerinden bir kısmı, “FF” alarak tekrar etmek ve devam etmek zorunda olduğu derslerle çakışıyorsa, öğrencinin öncelikle “FF” notu aldığı dersi alması gerekir, dolayısıyla çakışan yeni dersi alamaz.

Ø Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci ilgili derslerden koşullu başarılıdır.Bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının(ilgili eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi içindeki alınan derslerin ortalaması) 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder.Ancak yıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler de istedikleri takdirde ders kayıtlanma döneminde tekrar alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin sözkonusu derslerden aldıkları en son notları geçerli sayılır. 

 4)      Askerlik Durum: 29 yaş ve üzeri T.C. vatandaşı erkek öğrencilerden askerliğini yapmamış olanlara aşağıdaki uyarı gelmektedir. Bu durumdaki öğrenciler Askerlik Şubesinden belge almadığı ve bu belgeyi Daire Başkanlığımıza belirtilen kayıt yenileme tarihleri içinde bildirmediği takdirde kayıt işlemi gerçekleşmemektedir.

ÇOK ÖNEMLİ! Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencilerin sistemden yazdır butonu ile ders kaydının kesinleştiğine dair çıktı almaları ve danışmanlarına onaylatmaları önemlidir. Herhangi bir ders kayıt sorununda bu çıktıyı ibraz edemedikleri takdirde sistemdeki kayıtlar dikkate alınacaktır.

 

2016-2017  Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR  Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemlerine İlişkin ayrıntılı bilgi ve Kayıt Yenileme Kılavuzu  için tıklayınız

 

3513 kez görüntülendi.