Kanunlar

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

* 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu

* 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

* 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

* 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

*4857 Sayılı İş Kanunu

350 kez görüntülendi.