#

Sağlık

 Kafkas Üniversitesi Mediko-Sosyal Sağlık Merkezi, üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerimizle, çalışan üniversite personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık problemlerin de ilk başvurduğu bir kurumdur.

Üniversitemiz öğrenci ve personeli sağlık merkezine başvurmakta, başvuruda bulunan hastaların rutin muayene ve tedavileri yapılmaktadır. Uzmanlık gerektiren bir hastalığı bulunanlar, tetkik ve tedavi amacıyla üniversite hastanesine sevk edilmektedir. İlçe merkezlerinde bulunan Üniversitemize bağlı yüksekokullarda ise öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri sevke yetkili kişinin göndereceği o ilçedeki diğer resmi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. 

Ailelerinden sağlık güvencesi bulunmayan (SGK) öğrenciler, ilgili kurumdan güvenceleri olmadığına dair  belgelerini getirerek sağlık karnelerini çıkarttırıp, merkezimizin tüm  hizmetlerinden (tetkik, tedavi, reçete ve sevk işlemleri)  yararlanabilirler.

Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimize Başkanlığımızca Sağlık Karnesi verilmekte ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sağlık servisi ile hastaneler tarafından verilen reçetelerde belirtilen ilaç bedelleri ve hastane masraflarının tümü Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığıtarafından karşılanmaktadır.

Yaşları 25’i aşmış olan öğrencilerimiz Sağlık Şube Müdürlüğümüze başvurarak öğrenim süresince kullanabilecekleri sağlık karnelerini alabilirler.

Evli olan öğrenciler evlilik cüzdanının ilk iki sayfasının  fotokopisini ve eşlerinin herhangi bir kuruma ait sağlık güvenceleri  bulunmadığına dair belgeleri getirmeleri durumunda merkezimizden  yararlanabilirler.

Yurt dışından gelip her hangi bir yerden burs almayan yabancı uyruklu (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları dahil) öğrencilerimizin özel sigorta yaptırmadan Üniversitemiz Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda yalnız ilimizde geçerli olacak şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Yurt dışından gelip her hangi bir yerden burs almayan yabancı uyruklu (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları dahil) öğrencilerimizin özel sigorta yaptırmaları halinde sigorta şartlarına uygun olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

- Karne başvurusunda istenecek evraklar

1 - Sosyal Güvenli Kurumu ve Yeşil Kart hizmetlerinin hiçbirinden yaralanmadığını gösterir belge

2 - İki Adet Fotoğraf

3 - Anne Babanın Kimlik Fotokopileri

4 - Öğrenci Belgesi

5 - Öğrencinin Kimlik Fotokopisi

Gerekli şartları sağlayan ve müracaatta bulunan bütün öğrencilerimiz bu hizmetten yararlanabilmektedir. Bu karneye sahip öğrenciler Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerde tedavi ve ilaç hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

3649 kez görüntülendi.