Kongre Kültür Merkezi Salon Talep Formu

 

İLGİLİ FORMU BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

SALON TAHSİS ŞARTLARI
 
   1)Salon tahsis talebi için Üniversitemiz birimleri ve  kamu kurum veya kuruluşları resmi yazı ve ekinde Salon Talep Formu ile, özel firma/kurum/kuruluşlar ve şahıslar  ise dilekçe ve ekinde Salon Talep Formu ile Kafkas Üniversitesi                   Rektörlüğü Yazı İşleri Birimine posta yolu ile veya  şahsen başvurmasıı gerekmektedir. Tahsisbedeli Kafkas Üniversitesi’nin Ziraat Bankası Kars Şubesinde bulunan TR65 000 10001 4726 1585 86 5012  nolu hesabına etkinlik tarihinden en az 10 (On) iş günü öncesine kadar yatırılıp, dekontunun Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının (0474) 225 11 85 nolu fax numarasına gönderildiği takdirde tahsis işlemiyapılacaktır.
   2) Salon tahsisinde öncelik öğrenci ve kurum içi etkinliklereverilmektedir.
   3) Salon tahsisi için verilen dilekçelerde iletişim için adres, telefon, ad ve soyadbelirtilecektir.
   4)Salon tahsisi için etkinlik gününden en fazla 30 (Turne vb. organizasyonlarda Rektörlüğün uygun görüşü ile 60 güne kadar uzatılabilir), en az 10 gün öncesinden dilekçe kabuledilecektir.
   5) Salon tahsis için kişi  ve dğer kurum talepleri Rektörlük makamınca uygun bulunursa kabuledilecektir.
   6) Etkinliğin konusu ve amacı ayrıntılı bir şekilde belirtilmeli veya ek olarak formun ekine ilaveedilmelidir.
   7) Salon tahsis ücreti yatırılıp kesin tahsis yapılmadığı sürece ilimizde ve sosyal medyada afiş ve tanıtım çalışmalarıyapılmamalıdır.
    8) Kongre ve Kültür Merkezlerinde yapılacak etkinliğin mesai saatleri haricinde yapılmak istenmesi halinde tahsistalebi bulunanlardan görevli 2 (iki) salon personeli için ayrıca 100,00 TL ücretalınır.
    9) Kongre ve Kültür Merkezlerimiz birimlerimizin yaptığı ve Rektörlük Makamınca uygun görülen etkinlikler ücretsiz tahsil edilecektir.Diğer Şahıs ve Kurum taleplerinde 750 TL. Salon Ücreti Talep edilecektir.
 
 10)  Bu formu imzalayan Kurum/Şirket/Birim Yetkilisi bu maddeleri okuduğunu , anladığını  Kabul ettiğini beyan eder.Her türlü doğacak hukuki sorumluluk kendisine aittir.

 

4904 kez görüntülendi.