Görevlerimiz

 Kafkas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kurulmuştur.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitemizin yapacağı plan ve programlar dâhilinde; öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmaları için gerekli alt yapıyı hazırlamak, sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin, personelimizin ve hizmet alanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hizmet alanları açısından öğrenci/personel odaklı olmak, hizmetleri üstün fiziki ortam ve teknolojik donanımlarla sunmakla görevlendirilmiştir.

Bu görev ve sorumluluk bilinciyle hizmet veren Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, Üniversitemizde hizmet verdiği kesimin bütünü için birinci basamak sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

 

Daire Başkanlığımız birimleri ve yapılan hizmetler şunlardır:

 

1 - Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü  

2 - Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü  

3 - Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü  

4 - Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü (Kantin ve Kafeteryalar)  

5 - Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü  

6 - Taşınır Kayıt Kontrol Servisi (Ayniyat) 

7 - İnsan Kaynakları Birimi 

 

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

5689 kez görüntülendi.