Kısmi Zamanlı Çalışma

Kısmi Zamanlı Çalışma Nedir?

Üniversitemizce birçok alanda çeşitli sosyal faaliyetler üretilmektedir. Üretilen bu faaliyetler arasında hem öğrencilerimiz hem de Üniversitemiz açısından en verimli olanlarından biri, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasıdır.Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma: öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirmesine imkân tanıyan, onlara bir taraftan tecrübe kazandırıp bir taraftan Üniversitemizin farklı yerlerinde yaptıkları çeşitli işler karşılığında öğrencilerimizin maddi imkânlarına katkı sağlayan sosyal bir uygulamadır.Üniversitemizde yürütülen bu çalışmada öğrencilerimiz iş kazasına karşı sigortalanmakta ve Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde günlük en fazla (... ) saat süreyle çalıştırılmaktadır. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize yapılacak ödemeye esas tutar her yıl Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Ayrıca kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanı birimlerin talebi doğrultusunda, bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak Üniversitemiz Rektörlüğünce belirlenmektedir. Kısmi zamanlı çalışmada ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrencilerimiz öncelikli olarak değerlendirilir.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Maaş Ödemeleri

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 15’i mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderirler. Sgk işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda ödemeler hazırlanır ve Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Hazırlanan puantajların başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olmaktadır.

 

8487 kez görüntülendi.