Misyon-Vizyon

 

 

MİSYONUMUZ :

Yürürlükte bulunan mali mevzuat ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, Üniversitemizin mali hizmetlerini yerine getirmek,stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, bilgi sistemlerini tüm birimlerin kullanabileceği yetkin ve ihtiyaca cevap veren düzeye çıkarabilmek, harcama birimlerinin kullandığı bütçe kaynaklarının kontrolünü yapmak, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst düzey yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmaktır.   

VİZYONUMUZ :

 

Uzman Yaratıcı ve özverili bir kadro ile Üniversitemize yeni gelir kaynakları arayışında bulunan, mevcut kaynakların en verimli ve etkin şekilde kullanılmasını sağlayan çağdaş ve öncü bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktır.

4062 kez görüntülendi.