Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MENÜ
17 Ocak 2023

2023/2 sayılı KBS Duyurusu (14 Günlük Fark Maaşlar İle %13,52 İlave Ödemelerin Hesaplanmasına İlişkin)

A İLİŞKİN KBSDUYURUSUSIRA NO: (2023/2)14 GÜNLÜK FARK MAAŞLAR İLE %13,52 İLAVE ÖDEMELERİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KBSDUYURUSUSIRA NO: (2023/2)

2023/2 SAYILI KBS DUYURUSU

14 GÜNLÜK FARK MAAŞLAR İLE % 13,52 İLAVE ÖDEMELERİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2023/2) 

1- MEMURLAR

14 Günlük Fark Maaşları İle % 13,52 İlave Ödemelerinin (Refah Payı)  Hesaplama İşlemleri

 14 günlük fark maaş ile %13,52 ilave ödeme hesaplama işlemi 18.01.2023 tarihinden itibaren 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri Ekranından aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır.

1.1- 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplaması, 01 Ocak 2023-14 Ocak 2023 maaş dönemine ait maaş hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan kamu personeli için yapılmakta olup, 01.01.2023 tarihinden sonra işe başlayan ve Ocak-2023 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Ocak 2023 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaşı hesaplanmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.12.2022-14.01.2023 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşı hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb) "Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda" kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin aktarılabilmesi işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA" Ekranında, Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak sırasıyla SORGULA ve AKTAR butonuna tıklanarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

14 Günlük fark maaşlar, 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri> 14 Günlük Maaş Hesaplama butonu ile hesaplatılacaktır.

1.2- % 13,52 İlave Ödeme (Refah Payı) Hesaplama İşlemleri

13.01.2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 43 üncü madde eklenmiştir. Bu bağlamda, 01 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 05/01/2023 tarihli ve 1 sıra No.lu Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge, 13.01.2023 tarihli 4 sıra No.lu Genelge ile yeniden düzenlenmiştir.

%13,52 ilave ödeme (refah payı) hesaplaması, 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri> İlave Ücret (Refah payı) Hesapla butonu ile hesaplatılacaktır.

14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri Ekranında öncelikle 14 Günlük Maaş Hesaplama butonuna basılacak olup hemen ardından İlave Ödeme (Refah Payı) Hesapla butonuna basılacaktır. Sistem, 14 günlük fark maaş ve %13.52 ilave ücret için hem bordro hem de Emsan text dosyalarını ayrı ayrı oluşturacaktır.

Diğer taraftan, harcama birimi bazında; Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesinde iki bordro birleştirilerek her iki ödeme için de tek bir ödeme emri oluşturulacak ve muhasebeye tek bir Ödeme Emri Belgesi gönderilecektir.

 1.3- Aralık Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Ocak Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)

Aralık ayı maaşları ödendikten sonra harcama biriminin maaş ödemesini yapan bankasının değiştirilmiş olması (ocak ayı maaşlarının yeni banka şubesince ödenmiş olması), harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Ocak ayı maaşları yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar" formundan yapılacaktır.

 1.4-Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan "27-Fark Tazminatı" ve "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları

  Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu "27- Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" girilen personele 14 günlük fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır.

Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir.

 2- KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

14 Günlük Fark ve %13,52 İlave Ödeme Hesaplama İşlemleri

Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 18/01/2023 tarihinde açılacak olup, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark maaş hesaplaması 13/01/2023 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2022 ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmesi gereken %13,52 ilave ücret hesaplaması Ücret Bilgi Girişi>Ücret Hesaplama Ekranından hesaplama türü ayrı ayrı "14 Günlük Maaş Farkı" ve "Refah Hesaplama" seçilerek 14 günlük fark ile %13,52 ilave ücret ayrı ayrı hesaplatılacak ve Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi ayrı ayrı oluşturulacaktır.

 3- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

14 Günlük Fark ve % 13,52 İlave Ödeme Hesaplama İşlemleri

 4/B Sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 17/01/2023 tarihinde açılacak olup, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark hesaplaması 13/01/2023 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2022 ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

4/B Sözleşmeli Personel modülündeki 14 günlük fark ve % 13,52 ilave ücret hesaplama İşlemleri Sistemde Ücret Bilgi Girişi>Ücret Hesaplama Ekranından hesaplama türü ayrı ayrı "14 Günlük Katsayı Farkı" ve "Refah Payı Hesabı" seçilerek 14 günlük fark ile %13,52 ilave ücret ayrı ayrı hesaplatılacak ve Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi ayrı ayrı oluşturulacaktır.

14 günlük fark hesaplaması yapmadan önce fark listelerinin kontrol edilmesi ve varsa naklen giden/naklen gelen personel için aşağıdaki belirtildiği şekilde güncellemelerin yapılması gerekmektedir.

3.1- 4B Modülünde 14 günlük fark listelerinin kontrolü, güncelleme ve fark listesine personel ekleme/çıkarma ve banka bilgileri girişleri 4B Sözleşmeli Personel İşlemleri > 14 Günlük Ücret İşlemleri > 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranından yapılacaktır. Sistem bu ekranda listelenen personel için hesaplama yapacaktır.

3.2- Başka bir kurumda 14 günlük fark ekranında ayrılma durum kodlarından birinde olan personeli fark listesine eklemek için, 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranında "Nakil Al" işleminin yapılması ve yine aynı ekrandan banka bilgileri girilip durum kodu "51- Çalışan" olarak güncellenmesi gerekmektedir.

3.3- 14 günlük hesaplamaya dahil edilmeyecek personeli fark listesinden çıkarmak için ise 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranında kişiyi görüntüledikten sonra durum değişikliği yapılarak (yeni kurumunda fark yapılacak ise naklen giden) yaparak "kaydet" yapılacaktır.

Tüm bu işlemler hesaplama işleminden önce ve 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranından yapılacaktır. Her ay ücret ödemeleri için kullanılmakta olan "Ücret Bilgi Giriş Ekranı"nda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

İlave ödeme (refah payı) işlemlerinde ise sistem Ocak ayında ücreti hesaplanan personelden hesaplama anında kurumda kayıtlı olanlar için hesaplama yapacaktır.

Gerekli hallerde ilave ödeme (refah payı) hesaplamasındaki personelin hesaplamadan çıkarılması için Referans Tanımlama Ekranları > İlave Ücret Kişi Bilgi Güncelleme Ekranından kişi sorgulama yapılarak İşlem Kodu işten ayrılma durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacak,  hesaplamaya dahil edilmesi için ise işe başlama durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacaktır. Maaş bilgi girişi ekranında herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

 4-SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK KONTROLLER

 14 günlük farklar, personelin Sistemde 15 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kayıtlı maaş/ücret bilgilerine göre hesaplanacaktır. İlave ödeme (refah payı ödemesi) ise personelin Sistemde 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı maaş/ücret bilgilerine göre hesaplanacaktır.

Harcama birimlerince, aylık/ücret hesaplamaları yapıldıktan sonra mutlaka Bordro İcmal, Banka Listesi ve Ödeme Emri Belgesi karşılıklı olarak kontrol edilecektir.

Ayrıca, Sözleşmeli Personel ile Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin eski ve yeni brüt sözleşme ücretleri ile artış oranını gösteren kontrol raporu alınarak, Sistem üzerinde yapılan artış oranları mutlaka kontrol edilecektir.

 5- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İLE %13,52 İLAVE ÖDEME BANKA LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA GÖNDERİLMESİ

 14 günlük fark maaş ve ilave ücret ödemelerine ilişkin banka listelerinin ilgili banka şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirgelerin zamanında verilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve 14 günlük fark maaş ödemesi ile %13,52 ilave (refah payı) ödemesinde aksama yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gereken tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

 

 

 

Ömer İYİGÜN

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdür V.

 DAĞITIM :

- 5018 Sayılı Kanun (I) Sayılı Cetvel

- 5018 Sayılı Kanun (Iı) Sayılı Cetvel (A)

- 5018 Sayılı Kanun (Iı) Sayılı Cetvel (B)

- 5018 Sayılı Kanun (Iıı) Sayılı Cetvel 

- İl Valilikleri (Defterdarlık)


34744 kez görüntülendi.