#

Kurullar

Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül

Yönetim ve Danışma Kurulları Başkanı

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Danışma Kurulu Üyeleri
 Doç.Dr.Murat TAŞDAN Yrd.Doç.Dr.M.Şahin BÜLBÜL 
Doç.Dr.Alpaslan YÜCE Yrd.Doç.Dr.Serhat TUNÇ
Yrd.Doç.Dr.Şenay Özen ALTINKAYNAK Yrd.Doç.Dr.Fırat ÇALKUŞ
Yrd.Doç.Dr.Taha Yasin ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr.Alparslan KARTAL
Öğr.Gör.Emrah ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr.Onur AKYILDIRIM
Arş.Gör.Aykut Yaşar KOTANCI

Okt.Aytekin ALİBEYOĞLU