#

Vizyonumuz

 VİZYONUMUZ

Ø  Eğitim faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve bireylerin ‘Hayat Boyu Gelişim’ sürecini destekleyen, kaliteli eğitim ve öğretim ile kabul edilen bir "bilgi üretim ve paylaşım merkezi" olmaktır. Bunun için de;

Ø  Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek,

Ø  Toplumsal Katkıyı Artırmak,

Ø  Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere, hızla gelişen teknolojiyi tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak,

Ø  İşverenin taleplerine uygun, çağdaş donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirerek istihdamı geliştirmek,

Ø  Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek…

Ø  Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

Ø  Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,

Ø  Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek,

Ø  Lise sonrasında kabiliyetlere uygun meslekî eğitim imkânı sağlama, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesini sağlamak.

Ø  Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek…

Ø  Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

Ø  Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,

Ø  Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek,

  ØLise sonrasında kabiliyetlere uygun meslekî eğitim imkânı sağlama, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesini sağlamak.