#

Misyonumuz

 MİSYONUMUZ

Ø  Kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak,

Ø  Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve birikimi, geniş anlamda topluma yayarak Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek,

Ø  Sürekli olarak kendini yenilemek ve bu yeniliklerin, hizmet kalitesine de yansımasını sağlamak,

Ø  Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre, lisans ve lisansüstü eğitime sahip bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, Kafkas Üniversitesi’nin deneyimli kadrosu ile verilecek eğitim programları geliştirmek, hazırlamak ve bu programların koordinasyonlarını sağlamak,

Ø  Yetişkinlere, eğitim ihtiyaçlarına yönelik yaşam boyu öğrenme, çocuklara ise yeteneklerini açığa çıkaracak fırsatları vermek…

Ø  Kars İlinin ve genelde Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine katkıda bulunmak,

Ø  Sosyal konulardaki eksikliklere duyarlılık göstererek bu eksikliklerin ortadan kalkmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak,

Ø  Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi, nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, iş gücünü daha verimli kullanabilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi adına teşvik etmek ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak…

Ø  Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çağın gerekleriyle yaşadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden eğitimler vermek, nitelikli ve insan ilişkilerinde başarılı, Türkiye’yi ileriye taşıyabilecek iş gücünün oluşmasını sağlamak,

Ø  Dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış ve yaşama hazır bireyler yetiştirmek,

      Ø  Toplumsal gelişime öncülük etmektir.