#

Temel Değerlerimiz

 TEMEL DEĞERLERimiz

ØAdalet

ØŞeffaflık/Saydamlık

ØYenilikçilik

ØMükemmeliyetçilik

Øİşbirliği

ØGörev ve Sorumluluk Duygusu