#

Stratejimiz

STRATEJİMİZ

ØBireylerin eğitim beklentilerini öğrenmek,

ØEğitim hedeflerini belirtmek,

ØTeknolojik ve trend eğitim malzemelerini kullanmak,

ØEğitsel faaliyetlere katılımı sağlamak,

ØEğitimde, pedagojik ve fiziksel ortam kalitesini sürekli olarak artırarak kursiyerlerin mutlu olmasını sağlamak,

ØEğitim sonrası beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını sorgulayarak kursiyer memnuniyetini artırmaktır.