#

Kalite Anlayışımız

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

KAUSEM’in temel amacı toplumu bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır. Bu amacını, Kafkas Üniversitesinin örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenleyerek gerçekleştirir. Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası  kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek suretiyle Türk sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet ilkesiyle hareket eder. Bunu sağlamak için eğitim malzemelerinden başlayarak sunuma, eğitim yerinin düzenine kadar en yüksek eğitim verimliliğini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanır.