Genel Tanıtım

 Genel Tanıtım

 
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün, Kars ilinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması, Kars Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İktisadi ve İdari Programların Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna, Sağlık Programlarının ise Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aktarılması konusundaki teklifi 13.04.2007 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri ile 3843 sayılı kanunun 4.maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile bu okul bünyesinde iktisadi ve idari programlar bölümü açılması, Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve aşağıda belirtilen programların bu meslek yüksekokuluna aktarılması uygun görülmüştür. Yüksek Öğretim Kurulunun 15.04.2009 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokulları programları yeniden adlandırılmış olup; 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında açılan yeni programların yayımlanmasına karar verilmiştir.

4535 kez görüntülendi.