#

Yerel Yönetimler(NÖ,İÖ)

Yerel Yönetimler Programı(NÖ, İÖ)

 

 
Bölüm Başkanı :  
Süresi: 2 Yıl (4 Yarıyıl)
Koordinatör : 
Danışmanlar : 
 

Programımızın amacı; Mahalli İdarelerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için ülkemizde bu konuda hizmet verecek kişileri yetiştirebilmektir. Günümüzde dünyadaki pek çok ülke gibi, Türkiye’de de mahalli idarelerin ilerlemesi ve gelişebilmesi yönünde çalışmalar yapılırken, programımız buna yoğun çaba göstermektedir. Bu alanda eğitim ve öğretim alan öğrencilerin, bugün mahalli idarelerde eleştirel olarak yaklaşılan konulara alternatif üretebilecek ve bunları kurumlarında yaşama geçirebilecek birer birey olmalarını sağlamak temel amaçlar arasındadır. Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Kaymakamlıklara, Köy Tüzel Kişiliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nitelikli personel kazandırmak programımızın başlıca hedeflerini oluşturmaktadır.

1928 kez görüntülendi.