#

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

 

- >Okutulan Dersler ve Kredileri - >Ders İçerikleri
 
Bölüm Başkanı : Öğr.Gör. Zübeyda PARLAK 
Süresi: 2 Yıl (4 Yarıyıl)

Koordinatör ve Danışmanlar: 

 
 

Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, kamu veya özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmektir. Halkla iliskiler ve tanıtım bir iletişim disiplinidir. Halkla ilişkiler çalışanları organizasyonla halk arasında bir köprü görevindedirler.