#

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

 

- >Okutulan Dersler ve Kredileri - >Ders İçerikleri
 
Bölüm Başkanı : 
Süresi: 2 Yıl (4 Yarıyıl)

Koordinatör ve Danışman: 
Öğr.Gör.Üstüner BAKİ 

Bankacılık ve Sigortacılık I ve II

 
 

 

  Programın amacı, bankacılık sektörü ile, finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara mesleki temel bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz bankalarda meslek elemanı olarak istihdam edilmekte ya da Kobi’ lerde iş bulabilmektedir. Mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek lisans eğitimlerine devam edebilirler.