#

Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu 

 

Doç.Dr. Akın BİNGÖL
Başkan
Doç.Dr. Murat ÇAĞLAR
Üye
Öğr.Gör. Serdar UÇAR
Üye
Prof. Dr. Erhan DENİZ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Adem BALKAYA
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Vadat ADIGÜZEL
Üye
 
 
 
 
Muharrem YILDIZ
Raportör