#

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu 

 

Yrd.Doç. Dr. Akın BİNGÖL
Başkan
Yrd.Doç.Dr. Murat ÇAĞLAR
Üye
Öğr. Gör. Serdar UÇAR
Üye
Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA
Üye
Muharrem YILDIZ
Raportör