#

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri gereğince, Meslek Yüksekokulumuzda  15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Öğrenci Temsilciliği seçimleri yapılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan ve öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrencilerin 01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüze  dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerdir.


Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler:

1. En az ikinci sınıf öğrencisi olmak

2. Siyasi parti organlarında üye veya  görevli olmaması

3. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması

4. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması

5. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak

6. Genel not ortalaması(AGNO)  en az 2.75 olmak

7. Terör örgütüne aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması

şartları aranır.

205 kez görüntülendi.