#

Öğrenci Temsilcisi Başvuru Tarihleri

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri gereğince Öğrenci Temsilcisine aday olmak isteyen öğrencilerimiz 01.11.2021 ile 05.11.2021 tarihleri arasında Fakültemize dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerdir.

 
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
 
1. En az ikinci sınıf öğrencisi olmak
2. Siyasi parti organlarında üye veya  görevli olmaması
3. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması
4. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması
5. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak
6. Genel not ortalaması  en az 2.75 olmak
7. Terör örgütüne aidiyeti veya iltisakı yada bunlarla irtibatı olmaması
şartları aranır 

210 kez görüntülendi.