#

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Fakültemiz öğrencilerinden kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyenler 02.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Fakültemize ekte bulunan başvuru formu ile başvuruda bulunabileceklerdir.

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Çalıştırılacak Yerler: Kütüphane ve Özel Kalem

Çalışma Süresi: Haftada 15 saat

Aranan Şartlar

1.    Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

2.    Disiplin cezası almamış olmak,

3.    Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

4.    Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

5.    Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

6.    Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

7.    Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

8.    Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

428 kez görüntülendi.


İndir