#

Azami Öğrenim Sürelerini Tamamlayan Öğrenciler İçin EK SINAV HAKKI

 Azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrenciler için hiç alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersleri kapsayacak şekilde iki ek sınav hakkı verilmiştir.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ek sınav sonunda Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin de başvurmaları halinde uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek bu haktan yararlanabileceklerdir.
Öğrencilerin daha önce ek sınav hakkı kullanmış olduğu dersler kapsam dışında tutulacaktır.
Başvurular 31 Ocak 2022 tarihine kadar şahsen, posta veya kargo ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Başvuruların bitiminden sonra ek sınav takvimi ve diğer hususlar internet sayfamızdan ilan edilecektir.
 

192 kez görüntülendi.