10 Ekim 2023

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kısmı Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Duyurusu

 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında  Fakültemizde kısmı zamanlı olarak  çalışmak isteyen öğrencilerin 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurarak Fakültemiz Yazı İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitimöğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz. 


329 kez görüntülendi.