İş Akış Süreci (Akademik ve İdari)

 İAŞ-0001 2547 S.Kanunun 35 Md.Uyarınca Görevlendirme Işlemleri Iş Akış Şeması

İAŞ-0002 2547 S.Kanunun 39 Md.UyarıncaGorevlendirme İslemleri İs Akış Şeması

İAŞ-0003 2547 Sayılı Kanunun 35.Mad.Göre İslemler

İAŞ-0004 Ders Görevlendirmelerinin Yapılması (Birim İçi ve Diğer Birimlerden) İşlemleri

İAŞ-0005 Fakülte Kuruluna Üye Seçme

İAŞ-0006 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçme

İAŞ-0007 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler

İAŞ-0008 Aile Durum Beyannamesi İslemleri

İAŞ-0009 Vekalet İslemleri İs Akışı

İAŞ-0010 Dr.Öğr.Üyesi Alımı İşlemleri

İAŞ-0011 Araştırma Görevlisi alımı İşlemleri

İAŞ-0012 Görev Süresi Uzatma İşlemleri

İAŞ-0013 Bölüm Başkanlığına Atama İşlemleri

İAŞ-0014 Akademik Personel Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri

 İAŞ-0015 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri

İAŞ-0016 Fakülte Yönetim-Disiplin-Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci

İAŞ-0017 Anabilim Dalı Kurul Toplantı Süreci

İAŞ-0018 Danışman Öğretim Elemnanlarının Belirlenmesi İşlemi

İAŞ-0019 Görev Süresi Uzatılması İşlemleri

 İAŞ-0020 Akademik Teşvik İş akış Şeması

İAŞ-0021 Ders Planı ve İçerikler İşlemleri

İAŞ-0022 Haftalık Ders Programının Hazırlanması İşlemleri

İAŞ-0023 Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci İşlemleri

 İAŞ-0024 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri

İAŞ-0025 Aylıksız İzin İşlemleri

İAŞ-0026 Akademik Personel İzin Alma İşlemleri

 İAŞ-0027 İdari Personel İzin Alma İşlemleri

İAŞ-0028 Disiplin İşlemleri İş Akışı

İAŞ-0029 İdari Personel Naklen Geçiş İşlemleri

İAŞ-0030 Personel SGK Giriş İşlemleri

İAŞ-0031 Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

İAŞ-0032 Mevzuat İşlemleri İş Akış Süreci

İAŞ-0033 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı

İAŞ-0034 Arşivleme İşleri ve Yeni Yazışma Dosyalarının Açılması İşlemleri

İAŞ-0035 Arıza ve Onarım İşlemleri Süreci

İAŞ-0036 Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi İşlemleri

1071 kez görüntülendi.