Misyon-Vizyon

 Misyon & Vizyon

FAKÜLTEMİZİN MİSYONU

NE

Nitelikli insan gücünün üretmiş olduğu hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır

NEDEN

Sağlık bilimlerinin ilgili alanlarında Yenilikçi, araştırıcı,  etik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek için

 

NASIL

Dünyada ve ülkemizdeki, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri yakından izleyerek uluslararası düzeyde tanınan eğitimcilerin rehberliğinde,

 

KİME

Sağlık bakanlığı sistemi ve paydaşlarına yönelik

 

 

 

TOPLAM

MİSYON

Sağlık bilimlerinin ilgili alanlarında, yenilikçi, araştırıcı, etik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek için, dünyada ve ülkemizdeki, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri yakından izleyen eğitimcilerin rehberliğinde; sağlık bakanlığı sistemi ve paydaşlarına yönelik bu nitelikli insan gücünün üretmiş olduğu hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTEMİZİN VİZYONU

Sağlık Bilimleri alanında yer alan disiplinlerle ilgili özgün eğitim ve araştırmalar yapan,ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, izlenen ve tercih edilen, sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi olan seçkin bir fakülte olmaktır.

 

3639 kez görüntülendi.