k+ Kafkas Üniversitesi
#
Bölüm / Anabilim Dalı  
Danışman Adı Soyadı   
Grup Sorumlusu Öğrenci Adı  Soyadı   
Grup Sorumlusu Öğrenci No:  
Açıklama (Gruptaki Öğrenci Sayısı ve Öğrenci Adları ve Soyadları ile Öğrenci Numaraları belirtilmelidir.)  
Dosya Yükle  
*Yükleme Kodu  
 
  * Yükleme Kodu ders danışmanı tarafından verilir.