Hakkımızda

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

       Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının temel amacı, ilaç ve medikal sektörüne satış elemanı yetiştiren bir programdır. Programda öğrenim gören öğrenciler, hem genel sağlık alanında hem de pazarlama alanında dersler alırlar. Genel sağlık alanı; Farmakoloji, İnsan Anatomisi, Hastalıklar Bilgisi vb. derslerden oluşur. Pazarlama alanında ise Pazarlamada İletişim, Pazarlama İlkeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi vb. dersler ağırlıktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, iş imkânları açısından oldukça avantajlıdır. Çünkü sağlık sektörü geniş bir sektör olmasına rağmen hem pazarlama hem de sağlık alanında öğrenci yetiştiren başka bir program yoktur. Bu alanda yetişen öğrenci sayısı da ülke geneli itibarıyla sınırlıdır. 

Ders İçerikleri

Yeni Müfredatlar için Ders İçerikleri

  

Eski Müfredatlar için Ders İçerikleri

 

 

 

Ders Müfredatı

Yeni Müfredat

 

Eski Müfredat

Akademik Kadro

 

Dr.Öğr.Üyesi Dinçer ERDAĞ
Öğr.Gör. Metin ATAY
Öğr.Gör. Deniz BAĞCIOĞLU
Öğr.Gör. Özlem MERT

 

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Dinçer ERDAĞ