Resim Bölümü

 


Resim Anasanat Dalı

Sınıf Danışmanlıkları

 

1. Sınıf  Arş. Gör. Dr. İpek Şenel Özayten
2. Sınıf Öğr. Gör. Uğur Özen
3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Döne Arısoy
4. Sınıf Doç. Dr. Fırat Çalkuş

 

 

Fotoğraf Bölümü

Fotoğraf Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

 

 

               Bölüm Hakkında;

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 14.02.2011 tarihli senato kararı ile Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile kurulmuştur. Bölüm; Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı, Cilt Anasanat Dalı, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı ve Eski Yazı Anasanat Dallarından oluşmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan bölüm, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalında eğitim vermektedir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü; Türk Sanatları alanında yetkin, gelenekten gelen sanatsal edinimleri ile günümüz sanat anlayışını yenilikçi bir bakış açısıyla yorumlayabilen sanatçı ve estetik bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisans eğitimi süresince uygulamalı ve teorik dersler ile kişinin alanında donanımlı olması amaçlanır.

İstihdam Olanakları

Bölümünden mezun olan öğrenciler; müze ve kütüphanelerde, arşivlerde, ilgili resmi ve özel kurumlarda sanatçı ve tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi tasarım ajanslarında, konservasyon ve restorasyon alanında ya da kendi atölyelerinde sanatçı veya tasarımcı olarak çalışabilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığında, Vakıflara ait müzelerde araştırmacı olarak, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili üniversitelerde, eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilmekte vef ormasyon eğitimi alan mezunlar, görsel sanatlar alanına öğretmen olarak atanabilmektedir.

   Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

   Programın Amacı

Geleneksel değerlere ilginin arttığı günümüzde, geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması ve geleneksel birikimin günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanmasını amaçlayan Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuma örneklerinin belgelenmesi, korunması, değerlendirilmesi ve yüzyıllardan beri farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiş mekikli ve kirkitli dokumaların yapım tekniklerini, renk ve motiflerin anlamlarını, tarihsel süreçlerini, bakım-onarım yöntemlerini bilen alanında donanımlı sanatçıları yetiştirmeyi hedefler.Yetiştirdiği öğrencilerini malzeme, desen, renk ve teknik bilgilerle desteklerken, uygulamalı çalışmalar yapabilecekleri kilim ve boya atölyeleri gibi sunulan atölye imkanları ile Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı mezun olacak öğrencinin Geleneksel Sanatlar ile ilgili atölyelerde kendini göstermesi ve piyasada kabul görmesi sağlanacaktır.

 İstihdam Olanakları

Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalından mezun olan bir öğrenci; müze ve kütüphanelerde, arşivlerde, tekstil sektöründe, halıcılık sektöründe, ilgili resmi ve özel kurumlarda, sanatçı ve tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi tasarım ajanslarında, konservasyon ve restorasyon alanında ya da kendi atölyelerinde sanatçı veya tasarımcı olarak çalışabilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığında, Vakıflara ait müzelerde araştırmacı olarak, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili üniversitelerde, eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilmekte ve formasyon eğitimi alan mezunlar, görsel sanatlar alanına öğretmen olarak atanabilmektedir.

 

                          Anasanat Dalları

                          Cilt Anasanat Dalı
                          Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı
                          Eski Yazı Anasanat Dalı
                          Geleneksel Türk  Sanatları Anasanat Dalı
                          Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı
                          Tezhip Anasanat Dalı

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

Sınıf Danışmanlıkları

1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Aydın
2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Turan
   
   

 

 

Grafik Bölümü

 Grafik Anasanat Dalı

Heykel Bölümü

 Heykel Anasanat Dalı

Müzik Bilimleri Bölümü

Piyano ve Arp Anasanat Dalı
Solo Şarkı-Şan Anasanat Dalı
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Sahne Sanatları Bölümü

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
Oyunculuk Anasanat Dalı
Sahne Tasarımı Anasanat Dalı
Tiyatro Anasanat Dalı

Sınıf Danışmanlıkları

 

1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Güneş Özayten
2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Emre Yalçın
   
   

 

Seramik Bölümü

Cam Anasanat Dalı

Sinema ve TV Bölümü

 Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı

Temel Eğitim Bölümü

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Anasanat Dalı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı