Misyon - Vizyon

 

Misyonumuz:

Üniversite ile reel sektör işbirliğine yönelik çözümler üreterek yerel kalkınma ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak, bunun için eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini geliştirerek bu alanda çalışacak öğrenci, sivil toplum kuruluşu, yönetici ve diğer paydaşlarla işbirliğine dayalı modeller oluşturmak.

 

Vizyonumuz:

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, evrensel değerler çerçevesinde bölümümüzle ilgili bütün sektörlerin gereksinim duyduğu yetkinliğe ve analitik düşünce kabiliyetine sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek, bunun için teorik ve uygulamalı eğitimin gereklerini yerine getirmek ve uluslararası enerji ve ulaşım projelerinin/koridorlarının geçiş noktasında olan Kars ilinin uluslararası ticaret ve lojistik alanında marka şehir olmasına katkı sağlamak.

 

Yönetim

Doç. Dr. Savaş DURMUŞ

Bölüm Başkanı

Dahili No: 1804

 

Hakkımızda

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, sadece temel ticaret ve taşımacılık bilgilerini içeren statik bir bölüm değildir. Multidisipliner çalışmayı, entegrasyon bilgilerini, yasal mevzuatı, toplumsal dinamikleri ve uluslararası ilişkileri içerisinde barındıran çok yönlü bir alandır. Buradan hareketle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzmanı olarak mezun olacak öğrenciler, alanda gerekli olan lojistik, ekonomi, yönetim, pazarlama, muhasebe, hukuk, sosyoloji bilgisi donanımlarına sahip olacaklardır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunları, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve benzeri bölümlerde öğrenim gören İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin sahip oldukları her türlü hakka sahiptirler. Buradan hareketle, sadece lojistik alanı ile ilgili değil, her türlü kamu kurumu ve özel sektör firmalarında uzman ve kalifiye personel olarak çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Sevgili Öğrenciler;

Eğitim ve öğretim süreci dinamik bir süreçtir. Her gün değişen ve gelişen dünyanın sosyal ve ekonomik koşullarına uyum sağlamak ve pro-aktif davranarak olayları daha geniş çerçeveden analiz edebilmek sizi ayrıcalıklı bir konuma taşıyacaktır. Sahip olacağınız bilginin, sizi, istediğiniz yaşam kalitesine ulaştıracağını aklınızdan çıkarmadan eğitim hayatınızı devam ettirmenizi ve başarılarınızın sürekli olmasını temenni ederim

Ders Programı

 Uluslararası  Ticaret ve Lojistik Bölümü Ders Programı

8 Yarı Yıllık Ders Planı ve Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 8 Yarı Yıllık Ders Planı

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Ders İçerikleri