Hakkımızda

 

Bu bölüm dünyada en prestijli bölümlerden biri olmaktadır. Bölüm mezunlarımız Dış İşleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, dış ülkelerde bulunan büyükelçilik, temsilcilik, misyon şeflikleri ve başkonsolosluk gibi devlet birimleri tarafından istihdam edilme alanına göre ilk sıradadırlar.
 
Bölümümüzün öğrencileri mezuniyetleri sonrası devletin çeşitli kademelerinde kolayca istihdam edilebilmekle birlikte hem de özel sektör tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedirler.
 
Bölümümüz, öğrencilerin uluslararası gelişmeleri analitik biçimde yorumlayabilmelerini sağlayacak çok yönlü bilimsel bir bakış açısı edinebilmeleri için gerekli bilişsel altyapı ve bilgi donanımını sağlamaktadır.
 
Birinci sınıftan önce akademik becerileri geliştirmeyi hedefleyen formasyon, Rusça ve İngilizce hazırlık dersleriyle başlayan Bölümümüzün ileriki yıllarında siyasi tarih, siyasi düşünceler tarihi, mantık bilimi, anayasa hukuku ve uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası örgütler, dünya politikası, Türk dış politikası gibi zorunlu dersler ve Avrupa Birliği’nden Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’ya uzanan bir dizi bölge odaklı seçmeli ders yer almaktadır.
Uluslararası İlişkiler Bölümü, çeşitli öğrenci etkinlikleri, mezuniyet sonrası iş ve meslek tercihleri, Dışişleri Bakanlığı sınavlarına hazırlık ve lisansüstü eğitim konularında öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.
 
 
 

Saygılarımla,

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Kars Kafkas Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

Misyon - Vizyon

MİSYON

Kafkas Üniversitesi’nde faaliyet gösterecek olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı öncelikle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mesleki formasyona ve bilgiyi yenileme becerisine sahip, alanla ilgili kamu ve özel sektörlerin ihtiyaç duyduğu teorik ve teknik deneyime sahip, siyaset bilimi, siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk alanlarına hakim, bu konular hakkında bilgi üretme ve analiz etme becerisi geliştirmiş konusunda uzman insan gücü sağlamaktır. 

VİZYON

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerine birden fazla yabancı dilde çalışma yapma ve özellikle Orta Asya/Kafkasya bölgesine yönelik bölgesel uzmanlaşma vizyonuyla çalışmaktadır.

 

Yönetim

 
 
BÖLÜM BAŞKANI
 
DOÇENT DR. ELNUR HASAN MİKAİL
 
 
   
 

Bölüm Tanıtımı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı uluslararası sistemin işleyişi ve uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin arasındaki ilişki ve etkileşimi, tarihsel ve kuramsal çerçevede incelemektedir. Bu program, siyaset bilimi, siyasi tarih, iktisat, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanması yönüyle disiplinlerarası bir akademik program niteliğindedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları uluslararası ilişkiler uzmanı olarak başta Dışişleri ve İçişleri bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânı kazanmaktadır.

Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin temelini oluşturan ve bu iki disiplinle ilişkili dersler okutulacaktır. Bölümde okutulacak olan dersler üç grupta toplanacaktır. Bu ders gruplarından birincisi “siyasi tarih” anabilimdalı kapsamında, uluslararası sistemin oluşumu ve devletler arası ilişkilerin bugünkü halini alma sürecine dair tarihsel bilgi içeriği ve araştırma metodunun kavranması sağlanacak, ikinci grup olan “uluslararası ilişkiler” derslerinde uluslararası ilişkiler disiplininin temel kuramları ile birlikte bölgesel çalışmalar ve Türk Dış Politikası’na dair bilgiler sunulacak, üçüncü grubu oluşturan “uluslararası hukuk” derslerinde ise uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunun disiplindeki ilgili literatür çerçevesinde öğretilmesi mümkün olacaktır.

8 Yarı Yıllık Ders Planı ve Ders İçerikleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 8 Yarı Yıllık Ders Planı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders İçerikleri

Ders Programı