Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Sınıf Danışman
1. Sınıf Araş. Gör. Nur AKSOY (nuraksoy.k@gmail.com)
2. Sınıf ?Araş. Gör. Nur AKSOY?
3. Sınıf Araş. Gör. Raziye ERKUL
4. Sınıf ?Araş. Gör. Raziye ERKUL?

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

Sınıf
Danışman
1

Arş. Gör. Dr. Fatma Gül UZUNER 

2
Öğr. Gör. Aytekin ALİBEYOĞLU
3
Arş. Gör  Mükremin DURMUŞ
4
A Şubesi- Dr. Öğr. Üyesi Sibel Sadi YILMAZ / B Şubesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan YOLCU