Hakkımızda

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

       Bu programda amaç sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların idari hizmetlerinde ara insan gücü yetiştirmek ve mesleğinde lisans öğreniminin ilk kademesini oluşturmaktır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği hekim ile hasta arasında köprü görevi yapan bir meslek grubu olduğu için hekimlerin idari işlerine ayıracağı zamanı azaltarak hastalarına ve tıp bilimine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır. Hasta psikolojisini bildiği için hastaları yönlendirerek hastanın memnuniyeti artırmakta, dolayısıyla kurumun verimliliğide artmaktadır. Bilişim çağında iletişim teknolojisini kullanabildiği için üst düzey yönetimin vazgeçilmez yardımcı bir elemanı niteliğindedir. Dünyada ve Türkiye’de gelişen yeni bir meslek olması nedeniyle sağlık sektörünün vazgeçilmez ara insan gücüdür.

Ders İçerikleri

Yeni Müfredatlar için Ders İçerikleri

 

Eski Müfredatlar için Ders İçerikleri

 

Ders Müfredatı

Yeni Müfredat

 

Eski Müfredat

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Dinçer ERDAĞ