Hakkımızda

 İlk ve Acil Yardım

       İlk ve Acil Bakım Teknikerliği Programının amacı hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içersinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.  Eğitimin esası öğrencilerin acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında tecrübe edinmeleri, meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmelerine dayanmaktadır.

Ders İçerikleri

Yeni Müfredatlar için Ders İçerikleri

 

Eski Müfredatlar için Ders İçerikleri

 

 

Ders Müfredatı

Yeni Müfredat

 

Eski Müfredat

Akademik Kadro

 

Öğr.Gör. Ayşe Gül PARLAK
Öğr.Gör. Muhammed YILMAZ
Öğr.Gör. Gönül GÖKÇAY

 

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Dinçer ERDAĞ

Hakkımızda yeni

 İlk ve Acil Yardım

       İlk ve Acil Bakım Teknikerliği Programının amacı hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içersinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.  Eğitimin esası öğrencilerin acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında tecrübe edinmeleri, meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmelerine dayanmaktadır.