Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

 

Programının temel hedefi ülkemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullara nitelikli Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaçla öğretmen adayları; genel kültür, kuramsal ve uygulamalı alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik birçok ders alırlar. Öğretmenlik programı kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumları uygulamaya aktarmak ve kullanmak için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde gözlem yaparlar, derslere katılırlar ve öğrenimlerinin son döneminde öğretmenlik uygulaması yaparlar. Öğretmen adayları öğrenim gördükleri dört yılın sonunda; ders planı yapma, öğretme-öğrenme sürecini gerçekleştirme, ölçme ve değerlendirme, öğrenciyi tanıma, işbirliği yapma, mesleki gelişim, sınıf yönetimi ve liderlik, iletişim, teknoloji kullanımı, alan içeriği ile yaşam boyu hareket ve spor kültürü kazanma konularında uzmanlaşırlar. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı mezunları “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız üniversitelerin akademik kadrolarında ve hareket ve spor eğitimi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarda da görev alabilmektedirler.
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 2018 LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU


BÖLÜM BAŞKANI                              : Prof. Dr. Engin GEZER

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI        :

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI        :

Doç. Dr. Mehmet Şirin GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Murat KORUCUK

Öğr. Gör. Tarkan HAVADAR

Arş. Gör. İsmail KARADEMİR

 

4224 kez görüntülendi.