#

Kurul ve Koordinatörler

 

YÜKSEKOKUL KURUL VE KOORDİNATÖRLER

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU
Başkan
Doç.Dr.Oktay KAYA
Yüksekokul Müdürü
Üye
Üye
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Doç.Dr.Engin GEZER
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı
Beden Eğt.ve Spor Öğr.Böl.Bşk.
Üye
Dr.Öğrt.Üyesi Levent TANYERİ 
Antrenörlük Bölüm Başkanı
Üye
Dr.Öğrt. M.Alparslan KURUDİREK
Öğretim Üyesi
Üye
Öğr.Gör. Kürşat SENGER
Yüksekokul Müdür Yrd.
Raportör
Abdulmelik ÇETİNKAYA
Yüksekokul Sekreteri
 
 
 

 

YÜKSEKOKUL  KURULU
Başkan
Doç.Dr.Oktay KAYA 
Yüksekokul Müdürü
Üye
Doç.Dr.Engin GEZER
Bed. Eğt. ve Spor Öğr.Böl.Bşk.
Üye
Dr.Öğrt.Üyesi Levent TANYERİ 
Antrenörlük Eğitim Böl.Bşk.
Üye
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk.
Üye
Öğrt.Gör. Kürşat SENGER
Yüksekokul Müdür Yrd.
Raportör
Abdulmelik ÇETİNKAYA Yüksekokul Sekreteri
 
 
 

 

YÜKSEKOKUL KOORDİNATÖRLERİ
Farabi Koordinatörü
Öğr.Gör.İsmet ÇİNAN 
Bologna Koordinatörü  
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Diploma Eki/ AKTS  Koordinatörü
 
Erasmus Koordinatörü