20 Eylül 2022

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Duyurusu

                                                                                          T.C.

                                                                KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

 

            Üniversitemiz Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için aşağıda belirtilen kontenjanlar kadar Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır.

 

BÖLÜMLER

KONTENJANLAR

Erkek

Bayan

 

Toplam

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

21

13

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bölümler bazında milli sporcular için ayrılan bayan veya erkek kontenjanlarının herhangi bir gurubuna yeterli sayıda başvurunun olmaması veya sınavlardan yeterli başarının sağlanamaması durumunda, eksik kalan erkek veya bayan milli sporcu kontenjanının aynı bölümün öncelikle diğer cinsiyetteki milli sporcularla tamamlanacak, tamamlanmadığı taktirde ise, eksik kalan erkek veya bayan kontenjanlarının hangi cinsiyet eksikse genel sıralamadan o cinsiyetten tamamlanacaktır.

 

 BAŞVURU ŞARTLARI

 

a.       Özel Yetenek sınavına gireceğini belirtir dilekçe

b.      T.C.Vatandaşı olmak

c.       Herhangi bir fiziksel engelinin bulunmaması

c.   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için Y-TYT 800.000 başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir) ( Adaylardan istenen puanlar Ortaöğretim puanı katılmamış ham puanlardır

d.      Beceri Koordinasyon testine girme hakkı edinen adayların, Beceri Koordinasyon Parkur dereceleri standart puanlara çevrilerek adayların Yerleştirme Puanı (YP) 2022-ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen formül aracılığıyla hesaplanacaktır

 

 

 

 ÖN KAYIT, SINAV YERİ VE TARİHİ

 

a)      Ön Kayıt Tarihleri         

Ön Kayıtlar 19 – 27  Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 

İstenen belgeler 27.09.2022 tarihi 09:00 kadar  Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor  Yüksekokul Müdürlüğüne elden veya posta ile ulaştırılmak zorundadır. Posta veya kargodaki gecikmeler sebebiyle geç gelen ya da teslim edilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

b)      Özel Yetenek Sınav Tarihi                     

Özel Yetenek Sınavı 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır.

c)      Özel Yetenek Sınav Yeri            

Özel Yetenek Sınavı Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapalı Spor Salonunda sınav süresince hafta sonları da dahil olmak üzere 13:00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.(Sınav Komisyonu kararı ile süre değişikliği yapılabilir)

 

 

ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

v  Adayın 2022 TYT Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

v  Sağlık Raporu,  (Bu rapor resmi sağlık kuruluşlarından alınacak ve    “ Beden Eğitimi ve Spor   Yüksekokulu’ nun    Uygulamalı  Özel  Yetenek  Sınavına  Girmesinde  sağlık  yönünden bir sakınca bulunmamaktadır” ifadesini içerecektir)

v  Bir adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, Kılıf Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belge (Onaylı lise diploması fotokopisi, lise çıkış belgesi veya liseden mezun olacağı tarihi, alanı, bölümü ve kolu gösterir resmi yazı)

v  T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi

v  Evrakların koyulacağı büyüklükte poşet dosya

 

Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. İmzasız formlar diğer evraklar tamam olsa bile adayların ön kayıtları yapılmaz.  Kayıt sırasında verilen belgeler ile asılları arasında farklılıklar tespit edilirse tespit edildiği andan itibaren aday hakkında mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yasal işlem yapılır. 

           

            Sınavla ilgili diğer evraklar  www.kafkas.edu.tr. internet adresinden temin edilecektir (Sınav Kılavuzu vb.)

            Sınavla ilgili her türlü bilgi : sabesyo@kafkas.edu.tr e-mail adresinden veya 0(474) 413 52 52 numaralı telefondan alınabilir. 

 

                                              Sınav Klavuzu İçin TIKLAYINIZ

 

 


2632 kez görüntülendi.