Misyon-Vizyon

 Misyon ve Vizyon

a) Misyon
-Ulusal ve evrensel spor bilincini geliştirmek
-Çağdaş anlamda beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek
-Sporun toplum ve birey için önemini kavratmak
-Alanın gerektirdiği bilgiyi ve bakış açısını kazandırmak
-Sportif ve insani değerleri özümsetmek ve bu değerlerin yaygınlaşması yolunda topluma katkı sağlamak
-Değişimi izleyebilen ve çağın koşullarına göre kendini geliştirebilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek
-Kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını fark edip bunlara etkin çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmektir.
b) Vizyon
-Yetiştirdiği bireylerin yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak Atatürkçü çizgide alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak
-Hem Kamu sektörü hem de özel sektör kuruluşları için tercih edilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmek
-Öğrenen örgüt olma özelliğini geliştirmiş ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek
-Kendi alanında önder bireyle yetiştirmek
-Ulusal ve Uluslar arası sportif etkinliklerde adını duyurmak; Spor bilimlerinde Ulusal ve Uluslar arası standartları yakalamak
-Sporda Uluslar arası standartlarda rekabet edebilir bir Türkiye için donanımlı, bilinçli bireyler yetiştiren öncü bir kurum olmak hedefimizdir.
-Mensubu olmanın daima gururunu yaşatan bir kurum olmaktır.
-Spor eğitim ve öğretimi, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanına hizmet eden, dolayısıyla sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde ve performans sporunun gelişmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır.
-Evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir spor eğitimi vermek, performans sporunu ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmektir.

5016 kez görüntülendi.