#

Kurul ve Koordinatörler

 

YÜKSEKOKUL KURUL VE KOORDİNATÖRLER

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU
Başkan
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Yüksekokul Müdürü
Üye
Doç.Dr.Engin GEZER
Beden Eğt.ve Spor Öğr.Böl.Bşk.
Üye
Yrd.Doç.Dr.Oktay KAYA
Öğretim Üyesi
Üye
Yrd.Doç.Dr.M.Alparslan KURUDİREK
Öğretim Üyesi
Üye
Okt.Kemal ARAS
Yüksekokul Müdür Yrd.
Raportör
Abdulmelik ÇETİNKAYA
Yüksekokul Sekreteri
 
 
 

 

YÜKSEKOKUL  KURULU
Başkan
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Yüksekokul Müdürü
Üye
Doç.Dr.Engin GEZER
Bed. Eğt. ve Spor Öğr.Böl.Bşk.
Üye
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Antrenörlük Eğitim Böl.Bşk.
Üye
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk.
Üye
Okt.Kemal ARAS
Yüksekokul Müdür Yrd.
Raportör
Abdulmelik ÇETİNKAYA Yüksekokul Sekreteri
 
 
 

 

YÜKSEKOKUL KOORDİNATÖRLERİ
Farabi Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr.M.Alpaslan KURUDİREK
Bologna Koordinatörü  
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Diploma Eki/ AKTS  Koordinatörü
 
Erasmus Koordinatörü