#

Kurul ve Koordinatörler

 

YÜKSEKOKUL KURUL VE KOORDİNATÖRLER

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof.Dr. Erdoğan KAYGIN
Yüksekokul Müdür V.
Üye
Üye
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Doç.Dr.Engin GEZER
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı
Beden Eğt.ve Spor Öğr.Böl.Bşk.
Üye
Dr.Öğrt.Üyesi Levent TANYERİ 
Antrenörlük Bölüm Başkanı
Üye             Raportör 
Öğr.Gör. Kemal ARAS 
Abdulmelik ÇETİNKAYA
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Yüksekokul Sekereteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

YÜKSEKOKUL  KURULU
Başkan
Prof.Dr. Erdoğan KAYGIN
Yüksekokul Müdür V.
Üye
Doç.Dr.Engin GEZER
Bed. Eğt. ve Spor Öğr.Böl.Bşk.
Üye
Dr.Öğrt.Üyesi Levent TANYERİ 
Antrenörlük Eğitim Böl.Bşk.
Üye
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk.
Üye               
Öğr.Gör. Kemal ARAS 
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Raportör 
 Abdulmelik ÇETİNKAYA  Yüksekokul Sekreteri 
 
 
 

 

YÜKSEKOKUL KOORDİNATÖRLERİ
Farabi Koordinatörü
Öğr.Gör.İsmet ÇİNAN 
Bologna Koordinatörü  
Doç.Dr.Ali Dursun AYDIN
Diploma Eki/ AKTS  Koordinatörü
 
Erasmus Koordinatörü