#

Öğrenci Durumu

 

ÖĞRENCİ DURUMU
Bölümü Bayan Erkek Toplam
Antrenörlük Eğitimi 47 81 128
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 114 176 290
Spor Yöneticiliği (I.Öğretim) 94 127 221
Spor Yöneticiliği (II.Öğretim) 71 149 220
       
       
Toplam 326 533 859